DIBËR – BIBLIOTEKAT SHKOLLORE ME FONDE TË VARFËRA TË LIBRAVE

pallati

MJETET PENGOJNË FURNIZIMIN ME LIBRA   Dibër, prill -Fondi I librave në bibliotekat shkollore në komunën e Dibrës është shumë I varfër. Të dhënat të cilët janë kumtuar nga ana e drejorive të shkollave fillore , ,, Vllazërim Bashkim,,, dhe ,, Said Najdeni,, flasin për një fond I cili nuk kënaq as së afërmi nevojat e nxënësve dhe arsimtarëve. Sipas drejtorit të shkollës fillore ,, Vllazërim Bashkim,, Ramadan Imeri fondi I librave në bibliotek as nga së afërmi nuk kënaq nevojat e shkollës. Sipas tij jo që nuk ka tituj të rinj sidomos të lektyrave të cilët përdoren në procesin arsimor por edhe numri I titujve të vjetër që janë në shkollë është shumë I…