DIBËR – MËRGIMTARËT TË VETMIT QË INVESTOJNË NË SFERËN TË NDËRTIMTARISË

fotoja ke fusioni

Dibër, prill- Edhe këtë verë , në Dibër do të ketë ndërtime por ato do të realizohen kryesisht nga ana e mërgimtarëve. Bëhet fjalë për investime të cilët do të realizohen në ndërtimin të banesave kolektive por edhe banesave individuale. Sipas pronarëve të disa nga depot për material të ndërtimit në Dibër, interesimi për ndërtime edhe sivejt është mesatar, dhe këta investime do ti bëjnë mërgimtarët tanë të cilët jetojnë  dhe punojnë në SHBA, dhe në disa shtete të tjera të Unionit Europian. Sipas informative edhe të institucioneve koompetente në sferën e urbanizmit dhe ndërtimtarisë ka mërgimtarë të cilët kanë marë dokumantacione për ndërtime të reja. Viteve të fundit dukshëm është zmadhuar numri I mërgimtarëve…