Dibër – Në pritje të kolektorit

Aktuale-KOLEKTOR_120796515

Dibër – Problemet ekologjike në Komunën e Dibrës përveç që janë prezent në lumenjtë dhe liqenin, ata, për fat të keq, kanë ndikim negativ edhe në tokën pjellore. Situata me mjedisin jetësor nga dita në ditë është më problematike dhe kërkon realizimin e projekteve, të cilët në një pjesë të madhe janë të gatshëm, por mjete nuk ka. Një pjesë e fushës së Dibrës është drejtpërdrejtë në shënjestër të ndotjeve nga ujërat e zeza, të cilët vijnë nga qyteti. Shoqata dibrane “Për mbrojtjen e ambientit jetësor- uji i pastër, ushqim i shëndosh” vlerëson se mbi 250 hektarë tokë pjellore në afërsi të qytetit ndotet nga ujërat e zezë. Kryetari i shoqatës në fjalë, Daut Dumani,…